Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Γιαννόπουλος Ανδρέας

 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλέφωνο: 2610-369084

email: andyiann(at)uop.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Βιογραφικό Σημείωμα (CV)

Ώρες επικοινωνίας Φοιτητών:

  • Τρίτη 12:00-13:00
  • Τετάρτη 16:00-17:00
  • Χώρος: Γραφείο εκπ/κού, Κτήριο Η/Υ, 2ος όροφος